งานควบคุมโรคเกมออนไลน์

งานควบคุมโรคเกมออนไลน์

งานควบคุมโรคเกมออนไลน์:งานควบคุมโรคแนะนำเกม:งานควบคุมโรคเป็นเกมท้าทายที่ใช้สายตาของพ่อมองโลกจัดการงานต่างๆเพื่อให้พ่อดูทีวีได้ราบรื่นมีฉากที่สมจริงน่ารักจำลองรายละเอียดบางอย่างของชีวิตครอบครัวแล