ศอ.ปส.ตร.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตำรวจและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ศอ.ปส.ตร., พร้อมด้วย พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะ รอง ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.ตร. ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

พล.ต.อ. สุวัฒน์ กล่าวว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และหน่วยงานในสังกัด ตร. ที่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ดีเด่น เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ซึ่งพิจารณาโดยใช้เกณฑ์จากปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ความยากลำบากในการสืบสวนสอบสวน การทำลายเครือข่ายและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากการกระทำความผิดได้จำนวนมาก รวมถึงการใช้ความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา ทั้งนี้ มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 19 รายและ 17 หน่วยงาน
ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีดังนี้

1. พันตำรวจเอก ประสงค์ อานมณี รอง ผบก.สปพ.บช.น.
2. พันตำรวจโท สิทธิพร มีอาษา สว.กก.3 บก.ป.บช.ก.
3. พันตำรวจโท ฐานิตย์ นามบ้าน ผบ.ร้อย.ตชด.315 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
4. พันตำรวจเอก วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.3 บก.ปส.2.บช.ปส.
5. พันตำรวจเอก กฤษดา ศรีอิสาณ ผกก.2 บก.ปส.3.บช.ปส.
6. พันตำรวจโท มงคล ออมทรัพย์ รอง ผกก.1 บก.สกส.บช.ปส.
7. ว่าที่ พันตำรวจตรี วรวัตต์ อุดรรัตนา สว. บก.ขส.บช.ปส.
8. พันตำรวจตรี สมพร ลอยกระโทก สว. กก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ภ.1
9. พันตำรวจตรี ภาณุวิทย์ เพชรแทน สว. กก.สส.2 บก.สส.ภ.2
10. ร้อยตำรวจเอก ธนาชัย นามวาท รอง สว.กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3
11. พันตำรวจโท ภัควัฒน์ วันสนุก รอง ผกก.ป สภ.บ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ภ.4
12. พันตำรวจโท ฐตภณ ทองวิภาวรรณ์ สว.ป สภ.ห้วยไร่ จังหวัดแพร่ ภ.5
13.พันตำรวจเอก ประยุทธ์ เจ๊กภู่ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6
14. พันตำรวจโท ศุภกิจ มหาโชคธรณี สว.ป สภ.เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภ.7
15. พันตำรวจเอก เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบก.สส.ภ.8
16. พันตำรวจเอก ฉลาด พลนาการ ผกก.สภ.หลังสวน จังหวัดชุมพร ภ.8
17. พันตำรวจเอก นิรันดร์ กันจู ผกก.สภ.มาบอำมฤตจังหวัดชุมพร ภ.8
18. พันตำรวจเอก พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส. 2 บก.สส.จชต. ภ.9
19. พันตำรวจเอก ธนวัต เส้งสุย ผกก.สส. ภ.จว.สงขลา ภ.9

หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นมีดังนี้ 1. กองกำกับการสืบสวนสอบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล 2. กองบังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
4.กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
5.กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
6.กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
7.กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรภาค 1
8.กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2
9.กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ตำรวจภูธรภาค 3
10.กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรภาค 4
11.สถานีตำรวจภูธรแม่พริก จังหวัดลำปาง ตำรวจภูธรภาค 5
12.กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6
13.ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรภาค 7
14.ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
15.ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรภาค 8
16.ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ตำรวจภูธรภาค 9
17.ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรภาค 9

พล.ต.อ. สุวัฒน์ กล่าวอีกว่าการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจ และ หน่วยงาน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น ซึ่งมีการตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมาก และสามารถยึดอายัดทรัพย์สินจากนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้สูงกว่า 6,577 ล้านบาท

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow