ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในวันชาติฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ โดยที่ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นในกันและกันจะเป็นปัจจัยที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุกด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐