คณะกรรมการควบคุมโรคฯจังหวัดสุโขทัยเห็นชอบแผนรับนักท่องเที่ยว15ต.ค.นี้พร้อมผ่อนคลายมาตราการเข้าพื้นที่

วันนี้ (15 กันยายน 2564) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมพระมงคลพัฒนพิธาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 47 โดยในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญๆ คือ การพิจารณาปิดสถานที่เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลานหอยหินอ่อน อำเภอเมืองสุโขทัย และ บริษัท นิวทำดีขนส่ง อำเภอเมืองสุโขทัย พิจารณาประกาศพื้นที่การระบาดของโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในพื้นหมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเก่า และที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

โดยจังหวัดสุโขทัยจะประชุมเพื่อวางมาตราการอีกครั้ง
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ผ่อนคลายมาตราผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยผู้ที่มีผลการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือผู้ที่มีหลักฐาน
การตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และบุคคลที่มีผลการตรวจหรือมีหลักฐานการตรวจดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็ม สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยได้โดยไม้ต้องกักตัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow