กกต.เปิดไทม์ไลน์แผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกอบต.-นายกอบต.

วันที่ 15 ก.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ได้เผยแพร่ แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีรายละเอียดดังนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow