วัคซีนสงขลาอืดเข็มสองปักแขน16%ผู้ป่วยพุ่งติดเชื้อเพิ่ม254ราย


สงขลาพบป่วยโควิดรับปลดล็อก 254 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบมากกลุ่มผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 162 รายฉีดวัคซีนอืด คืบ 44%

วันที่ 2 ก.ย.64 รายงานข่าวจากคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา ว่า จ.สงขลาพบผู้ป่วยเพิ่ม 254 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมยอดผู้ป่วย 20,802 ราย เสียชีวิตสะสม 118 ราย รักษาหายแล้ว 17,444 ราย ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 3,240 ราย พบมากในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 162 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน 8 โรง 27 ราย กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในชุมชน 11 รายและกลุ่มสัมผัสในร้านค้า/บริษัท 14 ราย

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลาเปิดเผยว่า เมื่อมีการคลายล็อกไปแล้วบางกิจกรรมแต่ต้องประชาชนต้องมีมาตรการบุคคล ควบคู่กับการเร่งฉีดวัคซีน ซึ่งผลการดำเนินการฉีดวัคซีนสะสม ณ วันที่ 1 ก.ย. 485,519 ราย ร้อยละ 44.80 จากกลุ่มเป้าหมาย 1,083,675 ราย ซึ่งฉีดวัคซีนเข็มแรก 485,159 ราย ร้อยละ 44.80 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 174,347 ราย ร้อยละ 16.09 และฉีดเข็มที่ 3 แล้ว 19,249 ราย ร้อยละ 1.78 และจะดำเนินการฉีดเข็มที่ 1 ให้ได้ร้อยละ 70 ในเดือน ต.ค.64

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow