รพ.ราชวิถีเผยอาการเยาวชนวัย15'แขนขาอัมพาต-ไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง'

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 ส.ค.64 โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศ เรื่อง รายงานความคืบหน้าอาการผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 4) ความว่า …

ความคืบหน้าอาการ ผู้บาดเจ็บชายอายุ 15 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

อาการในขณะนี้ ผู้บาดเจ็บยังคงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ มีอาการอัมพาตแขนขาทั้งสองข้าง สามารถลืมตาได้เองบางครั้ง แต่ไม่ตอบสนองต่อคำสั่ง สัญญาณชีพทั่วไปคงที่ โดยยังคงต้องได้รับยากระตุ้นความดันโลหิต เฝ้าระวังอาการชัก และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บยังต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ในหอผู้ปาวยวิกฤติ (ICU) โดยหลังจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐