อย่ารีบสรุป!นักไวรัสวิทยาชี้ข้อมูลยังน้อยไปเดลต้าพลัสแพร่เร็วกว่าพันธุ์เดิม10%

สภาพของแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกัน ระบุสิ่งที่ทำได้คือ เฝ้าระวัง

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 ระบุ “Delta Plus แพร่กระจายเร็วกว่า Delta 10% เค้าเอาตัวเลขนี้มาจากไหน?

จริงๆ แล้วข้อมูลไม่ได้เกิดจากการเอาไวรัส 2 สายพันธุ์นี้มาเข่งกันตรงๆ นะครับ แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทาง UK ถอดรหัสไวรัสเก็บไว้ในแต่ละช่วงเวลา ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน Delta ครองประเทศอยู่จะเห็นว่าเกือบ 100% ของไวรัสที่ถอดรหัสได้คือ Delta หมด สมมติฐานคือ หลังจากนี้ถ้ามีสายพันธุ์อื่นใดที่ไม่ใช่ Delta มาแบ่งพื้นที่การระบาด ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์นั้นน่าจะแพร่กระจายได้ดีกว่าเจ้าของพื้นที่เดิม

จากข้อมูลในกราฟที่แสดงมาจะเห็นว่า ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคมเป็นต้นมา มีพื้นที่ของ AY.4.2 หรือ Delta Plus เริ่มเห็นขึ้นมา และข้อมูลล่าสุดที่เก็บมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พบว่าเป็น 9.3-10.1% ของจำนวนทั้งหมด ตัวเลขนี้จึงเป็นที่มาของ Delta Plus สามารถแย่งพื้นที่ของ Delta ได้ที่ 10% และ แปลความต่อว่า แพร่กระจายไวกว่ากว่า 10% นั่นเอง

ข้อมูลทางไวรัสวิทยา หรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ากลไกอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้น ยังไม่มีใครทราบครับ ดังนั้น อาจจะต้องสรุปเท่าที่รู้ และอนุมานได้เท่าที่ควรทำ การคาดการณ์ทำได้ครับ แต่ต้องคิดว่าข้อมูลมันยังน้อยอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ บริบทของประเทศอื่นๆอาจจะไม่เหมือนกับ UK ก็ได้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ เฝ้าระวัง ครับ
ที่มา
https://covid19.sanger.ac.uk/lineages/raw

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐