น้ำมันมะพร้าวรักษาอัลไซเมอร์-พาร์กินสันไม่ได้!

จากกรณีที่มีการโพสต์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งระบุว่า น้ำมันมะพร้าวมีไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งสามารถให้สารอาหารไปยังสมองได้โดยไม่ต้องใช้อินซูลิน จึงสามารถรักษาโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันได้นั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงว่า น้ำมันมะพร้าว ไม่สามารถใช้เพื่อการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันได้ แม้น้ำมันมะพร้าวจะมีส่วนประกอบของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สายกลาง ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการเผาผลาญแล้วได้เป็นคีโตน ซึ่งให้พลังงานกับร่างกายโดยเกิดอนุมูลอิสระน้อยกว่า ทดแทนการใช้พลังงานจากแป้งซึ่งต้องอาศัยอินซูลินและทำให้เกิดอนุมูลอิสระมากกว่า แต่ก็ไม่สามารถใช้ในการรักษาทั้งสองโรคได้

ทั้งนี้ โรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน พบในผู้สูงอายุเป็นหลัก และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรคประจำตัวกลุ่มโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้น การบริโภคอาหารประเภทไขมันเป็นหลัก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากไขมันได้ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการเลือกรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรค ควรรับประทานให้ครบ 5 หมู่ ลด หรือ หลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อโรคประจำตัว การรับประทานอาหารที่มุ่งเน้นเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อหวังผลในการรักษาโรคอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการโฆษณาชวนเชื่อ

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pni.go.th หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : น้ำมันมะพร้าวมีส่วนประกอบของไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สายกลางจริง ไม่สามารถใช้เพื่อการรักษาโรคอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐