โควิดยโสธรพบเพิ่ม18เสียชีวิตสะสม49ราย

วันที่ 22 ต.ค.64 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 18 ราย เสียชีวิตสะสม 49 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,727 ราย รักษาหายสะสม 5,505 ราย กำลังรักษา 173 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,126 ราย อำเภอทรายมูล 468 ราย อำเภอกุดชุม 717 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 417 ราย อำเภอป่าติ้ว 338 ราย อำเภอมหาชนะชัย 665 ราย อำเภอค้อวัง 322 ราย อำเภอเลิงนกทา 849 ราย และอำเภอไทยเจริญ 310 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐