รับบัวบางพลีปีนี้งดงานรื่นเริงแต่ยังคงประเพณีให้ชาวบ้านโยนบัวนมัสการหลวงโต

ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี โดยในสมัยก่อน อำเภอบางพลี มีประชาชนอาศัยอยู่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ คนไทย คนลาว และคนรามัญ (ชาวมอญพระประแดง) ทุกกลุ่มชนต่างทำมาหากินและอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นเสมือนญาติมิตร ประเพณีรับบัว เกิดขึ้นเพราะความมีน้ำใจที่ดีต่อกันระหว่างคนในท้องถิ่นกับคนมอญพระประแดงซึ่งทำนาอยู่ที่ตำบลบางแก้ว ในช่วงออกพรรษาจะกลับไปทำบุญที่อำเภอพระประแดง ได้เก็บดอกบัวเพื่อบูชาพระหรือถวายแด่พระสงฆ์และฝากเพื่อนบ้าน ในปีต่อมา ชาวอำเภอเมือง และชาวอำเภอพระประแดง ต่างพร้อมใจกันพายเรือมาเก็บดอกบัวที่อำเภอบางพลีและถือเป็นโอกาสอันดีในการนมัสการองค์หลวงพ่อโต สำหรับการแห่หลวงพ่อโตทางน้ำในประเพณีรับบัวที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ สืบเนื่องจาก พ.ศ. 2467 นางจั่นกับพวกชาวบางพลี ได้ร่วมสร้างองค์ปฐมเจดีย์ ณ วัดบางพลีใหญ่ใน และจัดงานเฉลิมฉลองโดยแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ และวิวัฒนการมาเป็นแห่องค์หลวงพ่อโตจำลองอัญเชิญไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนได้นมัสการ ดอกไม้ที่ใช้นมัสการคือ ดอกบัว โดยปีนี้ ประเพณีรับบัว 2564 ตรงกับวันพุทธ ที่ 20 ตุลาคม ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันที่ชาวอำเภอบางพลีจะต้องจัดงานประเพณีรับบัวขึ้นทุก ๆ ปีชาวอำเภอบางพลี แต่ในปีนี้ ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางการจึงสั่งให้งดจัดการงานประเพณีรับบัว และ ห้ามจัดงานเฉลิมฉลอง แต่ประชาชนยัง สามารถทำบุญไหว้พระปิดทองหลวงพ่อโตได้อย่างปกติ แม้ว่าในปีนี้จะไม่มีการจัดงานเฉลิมฉลองและงานมหรสพ แต่เพื่อเป็นการสืบสวนประเพณีไทยที่มีการสืบทอดกันมานับร้อยปี ชาวอำเภอบางพลี จึงได้อัญเชิญองค์จำลองของหลวงพ่อโต ไปประดิษฐานบนเรือบุษบก ที่มีการประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด นำมาจอดลอยลำอยู่ในคลองสำโรง บริเวณหน้าวัดบางพลีใหญ่ใน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำดอกบัวมานมัสการองค์หลวงพ่อ พบว่ามีเพียงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางพลีและพื้นที่ใกล้เคียงพากันนำดอกบัวมาโยนนมัสการหลวงพ่อโตกันค่อนข้างบางตา

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐