กอ.ตั้งทีมสอบ"เนตร"ปมสั่งไม่ฟ้องคดีบอส

“ก.อ.”มีมติเห็นชอบตั้ง 7 กก.สอบวินัยร้ายแรง”เนตร นาคสุข” อดีตรองอสส. สั่งไม่ฟ้อง”บอส”ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง คดีขับรถชนตำรวจจราจร สน.ทอง หล่อเสียชีวิต คาดสอบเสร็จใน 60 วัน เตรียมขยายผลอัยการอีกคนเปลี่ยนความเร็วรถ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพชร ยุติธรรมดำรง ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ. ) เป็นประธานการประชุม ก.อ. โดยมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง นายเนตร นาคสุข อดีต รองอสส. กรณีสั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ หรือบอส อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง ผู้ต้องหาคดีขับรถชนตำรวจจราจร สน.ทองหล่อเสียชีวิต โดย นายพชร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการสอบเพิ่มเติมขึ้นอีก 6 คน รวมเป็น 7 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน คือ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ (ก.อ.สายบำนาญ) และกรรมการ ประกอบด้วย นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอัยการสูงสุด (ก.อ.โดยตำแหน่ง) , นายเชาวลิต วงศานรเศรษฐ์ อธิบดีอัยการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจการอัยการ ,นายสุวิช ชูตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานปกครองเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค 7 (ก.อ.) ,นายอนุชา วัฒนวิภา อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการอัยการ รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการ และนายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้ตรวจกรอัยการ ซึ่งทุกท่านผ่านงานราชการมามาก มีทั้งผู้ที่เคยผ่านสำนักงานคดีพิเศษและบางคนเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายหลายฉบับ เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าเป็นห่วงเรื่องการสอบสวน เชื่อว่าคณะการการสอบวินัยร้ายแรงนายเนตร นาคสุข จะสอบสวนเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 60 วัน ซึ่งสามารถขอขยายเวลาสอบเพิ่มได้อีก 2 ครั้ง รวมแล้วไม่เคย 180 วัน”ได้เน้นย้ำให้ดำเนินกาสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพราะเป็นการสอบสวนเพิ่มเติมจากคราวที่แล้ว ที่เคยตั้งเรื่องความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่ง ก.อ.มีความเห็นว่าควรจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นมา เพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงขอเป็นไปตามเดิม คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ว่าสอบให้รัดกุมมากขึ้นว่าการผิดวินัยร้ายแรงเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายที่กำหนด แต่ตอนคิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน” นายพชร กล่าวอีกว่า เราต้องการสอบสวนให้รัดกุมเพื่อจะขยายไปถึงอัยการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถยนต์ของ นายวรยุทธ หรือ บอส และถ้าหากรู้ว่าเป็นใครก็จะต้องกรรมการสอบสวนชั้นต้น อัยการคนนั้นอีกครั้ง เพื่อแยกกันดำเนินการให้รวดเร็ว โดยการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนชุดนี้มีความอิสระ ให้อำนาจพิจารณาอย่างเต็มที่ สำหรับกระแสข่าวเรื่องการขอลาออกของ นายเนตร นาคสุข และอัยการอีกคนนั้น นายพชร กล่าวว่า ทราบว่าอัยการสูงสุดยังไม่เซ็นอนุมัติให้ลาออก แต่ถึงลาออกไป ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องการสอบสวน เพราะกฎหมายให้อำนาจสอบสวนภายใน 180 วัน ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องการโปรดเกล้าฯ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการนั้น นายพชร กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่โปรดเกล้าฯลงมา จะทรงโปรดเกล้าฯ หรือไม่ ก็เป็นเรื่องของพระราชอำนาจ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐