เช็คสัญญาณเตือน!.."ลิ่มเลือดอุดตัน"หลังฉีดวัคซีนโควิด

โควิด-19 คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (Severe Acute Aespiratory Syndrome – Coronavirus – 2; SAR-CoV-2) เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ อาการเบื้องต้นของผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมี ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือบางรายเกิดปอดอักเสบขั้นรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ในปัจจุบันได้มีวัคซีนป้องกัน ที่สามารถลดการแพร่ระบาดของไวรัสซาร์ส-โควี-2 โดยหลังจากการเข้ารับการฉีดวัคซีนในบางราย อาจมีอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลียหรือเจ็บบริเวณที่ฉีดจะสามารถพบได้หลังการเข้ารับวัคซีนภายในช่วง 1 – 2 วันนพ.อัครพงศ์ แสนเรือง อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเลือด คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน หรือ VITT ถือเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังจากเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่อาศัยไวรัสเป็นพาหะ โดยจะแสดงอาการในช่วง 4 วัน – 1 เดือน โดยภาวะลิ่มเลือดอุดตัน เกิดจากการที่วัคซีนทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาผิดปกติ จนไปกระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือด ส่งผลให้เกล็ดเลือดต่ำและก่อให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในอวัยวะต่างๆ โดย VITT จะเกิดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ส่วนภาวะลิ่มเลือดอุดตันทั่วไปจะไม่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วย ทั้งนี้ยังมีความแตกต่างกันทางปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย และกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 คือ กลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 55 ปี โดยเฉพาะเพศหญิงอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่จะพบมากที่สุดในกรณีที่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมอง ร่างกายจะแสดงอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว คลื่นไส้อาเจียน ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง หรือบางรายจะเกิดอาการชัก รองลงมาคือภาวะอุดตันของเส้นเลือดดำที่เลี้ยง อวัยวะในช่องท้อง ก็จะแสดงอาการปวดท้องอย่างรุนแรง รวมถึงภาวะอุดตันของหลอดเลือดแดงภายในปอดจะแสดงอาการ หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจลำบาก โดยอาการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังถึงแม้ว่า ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถรักษาได้และไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน แต่ทั้งนี้แนะนำว่าให้เตรียมพร้อมทั้งก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยพักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อลดความหนืดของเลือด หรือหากพบอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์ผู้ชำนาญการทันทีปัจจุบัน คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการให้บริการปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปและรักษาโรคเฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยทำให้การรักษาสามารถทำได้อย่างครบวงจร และคลินิกอายุรกรรมพร้อมเปิดบริการตั้งแต่ 07.00 – 20.00 น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐