“สุวัจน์”รวมพลังนิสิตเก่าม.เกษตรช่วยผู้ประสบภัยโควิดเปิดโครงการ“เกษตรศาสตร์รวมใจพาพ้นภัยCOVID-19”

“สุวัจน์”รวมพลังนิสิตเก่าม.เกษตรช่วยผู้ประสบภัยโควิด เปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19” พร้อมร่วมสมทบเงิน 1 แสนบาท วันที่ 18 ต.ค.64 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดโครงการ “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19” ณ ห้องนนทรี อาคารสมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสมาคมนิสิตเก่าฯได้ให้ความช่วยเหลือนิสิตเก่าของมหาวิทยาลัย ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆผ่านทางกองทุนนิสิตเก่าฯ รวมทั้งได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ เกษตรก้าวไกลไปกับ สมก. ทางสถานีวิทยุ มก. ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ โควิด – 19 ทางสมาคมนิสิตเก่าฯได้ให้ความช่วยเหลือ แก่นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนโดยทั่วไปให้ได้รับการฉีดวัคซีน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด -19 และยังได้ร่วมสนับสนุน การดำเนินการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้โควิด -19 โดยประสานกับเครือข่ายของสมาคม และชมรมในสังกัด โดยร่วมสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม และนอกจากนั้นยังได้ช่วยดำเนินการจัดหาวัคซีนชิโนฟาร์มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อฉีดวัคซีนให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป เพิ่มเติมอีกด้วยขณะนี้สถานการณ์ โควิด -19 ยังมีผลกระทบด้านสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง ที่คนไทยต้องร่วมใจกันฝ่าวิกฤตและต้องช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันต่อไปอีก สมาคมนิสิตเก่าฯใคร่ขอเรียนเชิญ นิสิตเก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ทั้งทางด้านสุขภาพ การรักษา การฟื้นฟูสภาพจิตใจ และการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “เกษตรศาสตร์รวมใจ พาพ้นภัย COVID-19” ในการช่วยเหลือสังคม ของสมาคมนิสิตเก่า สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุน การช่วยเหลือ การมอบสิ่งของต่างๆ ได้ที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ในฐานะศิษย์เก่า KU 33 และประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐