“มะกัน”แนะ“หญิงตั้งครรภ์”ฉีดวัคซีนโควิด–ผลวิจัยยืนยันไม่อันตรายต่อบุตร

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ หรือซีดีซี ออกคำแนะนำต่อสตรีตั้งครรภ์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยอ้างผลการศึกวิจัยที่ระบุว่า วัคซีนไม่ส่งผลอันตรายใดๆ ต่อการตั้งครรภ์ และไม่ทำให้แท้งบุตรตามที่วิตกกังวลกันโดยซีดีซี ยังระบุด้วยว่า อัตราการแท้งบุตรระหว่างสตรีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 แล้วกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีน ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น สตรีตั้งครรภ์จึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ทางการสหรัฐฯ อนุมัติไว้ 3 ขนาน ได้แก่ ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยให้ปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ไว้นอกจากนี้ ทางซีดีซี ยังมีคำแนะนำไปถึงสตรีที่กำลังให้นมบุตร สตรีที่กำลังเตรียมแผนการตั้งครรภ์ รวมถึงประชากรวัย 12 ปี ขึ้นไป ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยสำหรับ อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในสตรีตั้งครรภ์ของสหรัฐฯ ยังมีตัวเลขที่น้อยมากเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ซึ่งทางการสหรัฐฯ ต้องการให้สตรีกลุ่มนี้รับการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐