สกก.ย่านตาขาวแจกไข่ฟรี!ฉลองครบรอบ1ปี"ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์"

วันที่ 14 ต.ค.64 นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้นายกรรณ เกาะแก้ว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส ร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (ตลาดนัดสินค้าเกษตรทำมือ) สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ซึ่งทางสหกรณ์ร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเปิดร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ได้จัดมุมจำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่รับซื้อจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่วางจำหน่าย และสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตร ผักผลไม้และสินค้าเกษตร คุณภาพดี สด สะอาด ราคาถูก ปลอดภัย นำมาจำหน่ายทุกวันพฤหัสบดี สำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 54 ติดต่อกัน และพิเศษแจกไข่ฟรี 5 ฟอง สำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้า ณ บริเวณหน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐