สส.แม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ช่วยเหลือปชช.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

สส.เมืองสามหมอก ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า หน่วยฉีดวัคซีน รวมทั้งมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่วันที่ 17 ต.ค. 2564 นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม่ฮ่องสอน เยี่ยมเยียนประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า หน่วยฉีดวัคซีน รวมทั้งมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ อำเภอขุนยวม1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม2.หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอขุนยวม3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย1. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย2. หมูบ้านแม่โถ3. หมู่บ้านขุนแม่ลาน้อย4. ด่านตรวจแม่โถ อำเภอแม่สะเรียง1. หน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานโรงพยาบาลแม่สะเรียง ณ โรงเรียนบริพัตรศึกษา2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย1. โรงพยาบาลสบเมย2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย3. โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อ.สบเมยขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่าน ขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม ปฎิบัติตามข้อแนะนำของสาธารณสุข และร่วมกันเข้ารับการฉีดวัคซีน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐