กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯนำไทยสู่"ดิจิทัลไทยแลนด์"อนุมัติทุนสนับสนุนตามกรอบนโยบายปี2564ใน6ด้านรวม46โครงการ

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เน้นย้ำถึงหัวใจสำคัญของการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 #ดิจิทัลไทยแลนด์#การอนุมัติทุนสนับสนุนตามกรอบนโยบายปี2564#Defund#กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐