โลกเตือนภัย!"พายุสุริยะ"ไม่กระทบไทย-แถบศูนย์สูตร

เพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ เตือนภัย “พายุสุริยะ” แต่ไม่เกิดผลกระทบกับไทย และประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตรองค์กรบรรยากาศและสมุทรศาสตร์แห่งสหรัฐฯ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เตือนภัย “พายุสุริยะ” ที่อาจจะส่งผลต่อระบบไฟฟ้าในละติจูดสูง แต่ผู้อาศัยในประเทศไทยนั้นไม่ต้องเป็นห่วงNOAA ได้ตรวจพบ “เปลวสุริยะ” (solar flare) ที่กำลังพุ่งตรงมายังโลก และจะปะทะเข้ากับโลกตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม เปลวสุริยะนี้ เกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์ มักสอดคล้องกับจุดดับและการปลดปล่อยมวลโคโรนา (Coronal Mass Ejection – CME) โดยอนุภาคมีประจุบนดวงอาทิตย์จะถูกปลดปล่อยออกมา พุ่งข้ามอวกาศ และหากอนุภาคเหล่านี้ปะทะเข้ากับโลก จะส่งผลต่อการรบกวนสนามแม่เหล็กของโลก เกิดเป็นพายุสุริยะ (geomagnetic storm) ได้ผลกระทบของพายุสุริยะเหล่านี้ จะรบกวนสนามแม่เหล็กของโลก อาจส่งผลต่อระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนโลก ซึ่งหากมีความรุนแรงอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดับ หรือเกิดความแปรปรวนในการจ่ายไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ หากสนามแม่เหล็กโลกที่เดิมคอยเบี่ยงทิศทางของอนุภาคมีประจุออกไปถูกรบกวน ก็อาจทำให้อนุภาคปะทะเข้ากับชั้นบรรยากาศด้านบนของโลกได้ แต่เนื่องจากการชนเข้ากับชั้นบรรยากาศนี้เกิดในระดับความสูงที่สูงจากพื้นโลกเป็นอย่างมาก จึงไม่มีอันตรายต่อผู้อาศัยบนพื้นโลก แต่จะสามารถสังเกตเห็นได้เป็นปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือออโรร่าอย่างไรก็ตาม ทั้งการรบกวนระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและปรากฏการณ์แสงเหนือนั้น มักเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ประเทศในบริเวณละติจูดสูงๆ เมื่อมีพายุสุริยะที่ระดับความรุนแรงเกิดขึ้น ก็อาจจะส่งผลไปยังผู้สังเกตที่อยู่ในละติจูดต่ำลงไปได้ เช่นเหตุการณ์ Carrington Event ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในปีค.ศ.1859 ที่แม้กระทั่งผู้สังเกตที่อยู่ใกล้แถบศูนย์สูตรก็สามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือได้ แต่พายุสุริยะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อ่อนแรงกว่านั้นมาก ผู้อาศัยในแถบศูนย์สูตรรวมถึงประเทศไทยจึงไม่ต้องเป็นกังวลและไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดสำหรับผลกระทบในส่วนอื่น พายุสุริยะที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ผู้บังคับดาวเทียมทั่วโลกอาจจะต้องปิดระบบบางส่วน จนกว่าพายุสุริยะจะผ่านพ้นไป พายุสุริยะที่รุนแรงจึงอาจจะส่งผลต่อการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมได้เรียบเรียง : ดร. มติพล ตั้งมติธรรม – นักวิชาการดาราศาสตร์ สดร.อ้างอิง: https://news.sky.com/…/geomagnetic-storm-warning-as…”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐