ราชบุรีเปิดศูนย์พักคอยในโรงเรียนเป็นแห่งแรกหลังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

ในวันนี้(20 ก.ย. 64) นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอเมืองราชบุรี และนางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอย ที่โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งจะมีการเปิดรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย (สีเขียว) ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องจากในพื้นที่จ.ราชบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน มากเป็นอันดับ 6 ของประเทศและเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันตก

ซึ่งส่วนใหญ่จะมีผู้ติดเชื้อในชุมชน ในสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ทำให้เตียงในโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม นั้นมีไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยในแต่ตำบลเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อ สำหรับศูนย์พักคอยแห่งนี้ถือสถานที่แรก ในจ.ราชบุรี ที่ใช้สถานที่ในโรงเรียนจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย และเป็นศูนย์แห่งแรกในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ที่ติดเชื้อได้ถึง 150 เตียง ทั้งนี้ก็เพื่อนำผู้ที่ติดเชื้อภายในครอบครัว ในชุมชน แยกออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามด้วย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในจ.ราชบุรี วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 424 คน รักษาหายวันนี้ 431 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐