กกต.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบต.

วันที่ 20 ก.ย.64 พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรมซูม   ซึ่งเป็นการประชุมหลังกกต.มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาและนายก อบต. โดยในวันที่ 1 ต.ค.นี้ กกต.จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งและจะมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. และเลือกตั้งวันที่ 28 พ.ย.

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และแนวทางในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.การสมัครรับเลือกตั้ง  การตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  การแก้ไขแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บัตรเลือกตั้งและการจัดส่ง  การจัดทำทะเบียนประวัติคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดทั้งการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow